Zaměstnávání

Od 1. května 2017 jsme se oficiálně stali zaměstnavatelem na tzv. Chráněném trhu práce. Začínali jsme s osmi zaměstnanci, v současné době po několika změnách máme zaměstnanců deset. Kromě uživatelů sociáních služeb denního stacionáře zaměstnáváme také uchazeče z evidence úřadu práce, a to lidi s handicapem.

Naši zaměstnanci pracující v dílnách vyrábějí s dopomocí asistentů kompletní sortiment výrobků denního stacionáře. Navíc nabízíme strojní výšivky na trička, montérky, ručníky apod. Hlavním cílem této činnosti je zapojení jinak velmi těžce zaměstnatelných osob do pracovního procesu, osvojení si pracovních návyků, posílení sebevědomí, poznání toho, co je to zodpovědnost. V neposlední řadě mají naši zaměstnanci možnost si vydělat vlastní peníze, což je u většiny z nich jejich první zkušenost vůbec.

Jedná se o osoby se středně těžkým a těžkým postižením, pro které na běžném trhu práce není uplatnění. Vyžadují značnou míru asistence, trpělivou a důslednou spolupráci osoby, která zodpovídá za výrobek jako takový.

Díky tomu máme možnost prodávat naše výrobky se statutem tzv. Náhradního plnění