V denním stacionáři

 

          Jakákoliv činnost či aktivita je pro osoby se zdravotním a mentálním handicapem velmi důležitá.

Snažíme se proto v našich kreativních ergoterapeutických dílnách umožnit uživatelům sociálních služeb práci vykonávat. Jde o pestrou nabídku  služeb, ve které se mohou uplatnit všichni.

Mohou tak mít z vykonané práce radost a pocítit vlastní důležitost a výjimečnost. Práci zadáváme uživatelům sociálních služeb tak, aby byli schopni pracovat sami, případně s dopomocí pracovníka či pracovnice v sociálních službách. 

Našim krédem je co nejvyšší míra zapojení uživatele sociálních služeb do dané činnosti. 

Nedílnou součástí nabídky činností stacionáře je i zapojení uživatelů sociálních služeb podle jejich možností do sportovních aktivit.

V prvé řadě jde o rehabilitační cvičení i s prvky jógy, která mnohdy pomáhá i se zvládáním případného afektu.

Další alternativou je plavání v rehabilitačním bazénu a relaxace ve vířivce.

Každoročně pořádáme pro uživatele sociálních služeb rekondiční týdenní pobyt v Beskydech.

 

Mnohaletou tradicí jsou dvě sportovní akce, které stacionář pořádá:

 

  • Sportovní olympiáda v lehké atletice pro lidi s mentálním postižením  

  • Zimní hry - závody v běhu na lyžích

Každoročně se účastníme také akcí a soutěží, pořádaných jinými zařízeními - bowling, bocca, Boganův pohár atd.

 

                     Vzhledem k tomu, že uživatelé sociálních služeb ve většině případů trpí poruchou jak krátkodobé tak dlouhodobé paměti a potřebují paměť procvičovat,  opakovat si informace již dříve získané, zaměřujeme se i na celoživotní vzdělávání. Zde uživatelům sociálních služeb dopodrobna vysvětlujeme a opakujeme běžná témata jako jsou základy čtení, psaní, finanční gramotnosti ale nezapomínáme ani na zdraví, nemoc, kamarádství, vztahy, bezpečnost, zdravý životní styl, ekologie atd.

Nedílnou součástí nabídky činností ve stacionáři je také muzikoterapie a vaření. 

Důležitou roli v životě každého člověka hraje i kulturní vyžití. Samozřejmostí nabídky stacionáře je návštěva divadel, kulturních akcí - výstav, jarmarků a plesu, který náš stacionář pořádá.